top of page

REGLER OG BETINGELSER

Dette nettstedet blir levert av Grøndal Bilbutikken AS. Adgang til nettstedet gis etter de regler og betingelser som er beskrevet nedenfor. Du kan også lese mer på nettstedet om Grøndal Bilbutikken AS datasikkerhet.

Generelle vilkår

Grøndal Bilbutikken AS har gjort alt for å sikre at den informasjonen som dette nettstedet inneholder er korrekt.

Våre leverandører bestreber seg konstant på å forbedre spesifikasjoner, design og produksjon av bilene, og det skjer løpende forandringer. Selv om vi gjør vårt beste for å ajourføre spesifikasjoner, kan ikke dette nettstedet betraktes som en fullstendig oversikt over våre produkter eller serviceytelser - liksom det ikke utgjør noe tilbud på noen bestemt bil. Distributører og forhandlere er ikke agenter for Ford, Subaru eller MG og har ingen autoritet til å forplikte Ford, Subaru eller MG med utsagn, antydede forpliktelser eller representasjon. Enhver henvisning til fart eller ytelse på dette nettstedet skal ikke forstås som noen oppfordring til å kjøre verken farlig eller med hastigheter ut over det loven tillater.

Alle verdier for drivstofføkonomi er fastsatt i overensstemmelse med EU-direktivet 93/116/EU. Tallene er utregnet etter samme testsyklus som ved den offisielle utslippsklassifiseringen. I den daglige bruken av bilen kan det faktiske forbruket avvike fra testverdiene avhengig av kjøreteknikk, vei og trafikksituasjon, miljømessige faktorer og bilens tilstand. Hvis du er i tvil, spør Grøndal Bilbutikken AS.

Copyright

Alle rettigheter inklusive opphavsrett og databaserettigheder til nettstedet med innhold er Grøndal Bilbutikken AS sin eiendom, eller Grøndal Bilbutikken AS  innehar lisensrettighetene eller brukstillatelse fra eieren av rettighetene, eller ifølge gjeldende lov. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, videresende, sende eller overføre noen tekst, bilde, grafikk, logo, knapp, ikon eller kopi, eller velge ut eller arrangere noe av dette inklusive underliggende kildekode eller programvare til noe kommersielt eller offentlig formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra Grøndal Bilbutikken AS eller rettighetsinnehaveren.

Materiale og/eller informasjon på dette nettstedet skal ikke bearbeides, endres eller gjøres om - eller brukes til andre formål enn ikke-kommersiell privat bruk. All anvendelse av nettstedet skal bare brukes til lovlige formål.

Grøndal Bilbutikken AS forbeholder seg retten til å bruke alt det materialet som blir tilført nettstedet, inklusiv tekst og bilder enten på nettstedet eller i enhver annen form, inklusiv offentlig omtale eller reklame. Grøndal Bilbutikken AS forbeholder seg retten til å se tilføyelser til nettstedet, og å redigere eller avvise enhver tilføyelse.

Ansvarsfraskrivelse

Vi prøver å sikre at informasjonen på nettstedet er nøyaktig, komplett og oppdatert. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være bundet av de regler og betingelser som trer i kraft den første gangen du bruker nettstedet.

Uten at det påvirker dine juridiske rettigheter er nettstedet med all informasjon, tekst, navn, bilder, logoer, lenker og ikoner og andre materialer (uten unntak) gjort tilgjengelig "som det står", uten noen representasjon, garantier eller godkjennelse, verken uttrykt eller underforstått. I særdeleshet gir vi ingen garanti eller hefter for nøyaktigheten eller komplettheten for informasjonen på dette nettstedet, liksom vi heller ikke kan garantere at bruken av nettstedet kan skje uforstyrret eller uten feil, samt at nettstedets servere eller datamaskiner til enhver tid er fri for datavirus.

Grøndal Bilbutikken AS kan ikke holdes ansvarlig overfor noen person for skader eller tap som kan skje ved bruk av informasjon fra nettstedet eller produkter vist på nettstedet inklusiv - uten unntak - indirekte eller følgeskader eller noen skader overhodet som er oppstått ut fra bruk eller tap av bruksevne, data eller fortjeneste enten i handling under kontrakt, forsømmelse eller andre skadevoldende handlinger oppstått ut fra eller i forbindelse med bruk av nettstedet.

Uansett hva som ellers står i avsnittet om regler og betingelser, vil vi ikke hefte for krav som er relatert til funksjonaliteten eller tilgangen til dette nettstedet.

Varemerker

Alle tredjeparts merker, produkter, servicetjenester og firmanavn som omtales på dette nettstedet er varemerker, tjenestemerker og handelsnavn som tilhører deres respektive eiere. Grøndal Bilbutikken AS gir ikke tillatelse til at de blir brukt av andre personer enn deres eiere. Enhver form for bruk utgjør en krenkelse av eierens rettigheter.

Eksterne lenker
 
Grøndal Bilbutikken AS representerer ikke, garanterer ikke og er heller ikke ansvarlig overfor eksterne nettsteder som kan lenkes til fra dette nettstedet. Ethvert eksternt nettsted som du besøker ved å klikke gjennom en lenke på dette nettstedet, er utenfor Grøndal Bilbutikken AS kontroll, og besøket på nettstedet er helt og holdent ditt eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse for programvare

Programvaren som kan lastes ned fra dette nettstedet er omhyggelig skannet og testet på alle trinn i produksjonen, men - som med all ny programvare - anbefaler vi likevel at du kjører et virusprogram for å sjekke programvaren før du tar den i bruk. Vi anbefaler også at du har en oppdatert sikkerhetskopi av harddisken før du bruker programmet. Grøndal Bilbutikken AS kan ikke ta ansvar for noen form for forstyrrelse, avbrudd eller tap av data på din datamaskin som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av programmet. Kontakt din nettverksadministrator før du installerer programmer på en nettverksmaskin.

Lovmessig bekreftelse

Disse regler og betingelser skal overholdes i overensstemmelse med gjeldende norsk lov. Oppstår det tvister, skal de løses gjennom rettsvesenet i Norge.

Hvis noen av vilkårene eller betingelsene skulle bli dømt til å være ulovlige, ugyldige eller på noen annen måte umulige å håndheve etter loven i de enkelte landene hvor disse vilkårene skal virke, vil de bli slettet som enkeltstående klausul. Alle andre vilkår og betingelser vil bestå i fullt omfang og fortsatt være bindende og gjeldende.

Grøndal Bilbutikken AS forbeholder seg retten til å endre enhver av disse regler og betingelser til enhver tid, ved å publisere endringene online på nettstedet. Hvis du ikke kan akseptere disse vilkårene i sin helhet, må du straks avbryte bruken av dette nettstedet.

bottom of page